Będąc świadomym jak ważnym czynnikiem w procesie transportu żywności, jest  zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków dla powierzonego nam  towaru - opracowaliśmy wewnętrzny system procedur oparty na Systemie Zarzadzania Jakością ISO 9001 i Systemie Bezpieczeństwa Żywności HACCP.

Przy wyborze przewoźnika  kluczowym kryterium jest przestrzeganie zasad systemu GHP, dlatego wszystkie  angażowane środki transportu posiadają certyfikowane czujniki temperatury, rejestry mycia i dezynfekcji oraz książki kontroli sanitarnej.